PLEMENNÉ ZNAKY

Vlastnosti:

Všestranný, lehce ovladatelný a náruživý, lovecky upotřebitelný pes se systematickým a vytrvalým hledáním, ne však nad míru temperamentní. Nos pozoruhodné kvality. Ostrý na škodnou i na člověka. Spolehlivý ve vystavování a vodní práci. Zvláštní vlohy pro práci po výstřelu, při sledování stopy, dohledávce a přinášení.

Pro dodržování a zkvalitňování tohoto chovného záměru je kromě čistokrevnosti třeba:

1. předpokládat u chovných rodičů pozitivní ohodnocení o lovecké upotřebitelnosti z podzimních zkoušek, podle čsl. Zkušebního řádu nebo zkoušek, které tyto náročnosti převyšují (viz podmínky chovnosti v závěru)
2. výmarští ohaři, kteří mají být použiti v chovu, musí vykazovat ostrost
3. nervózní, plaší psi a psi bojící se výstřelu, dále načínači a hrobaři, monorchidi a kryptorchidi i psi s "otevřeným" okem budou vyloučeni z chovu. Totéž platí pro nedostatečnou, nebo nadměrnou výšku, která snižuje upotřebitelnost i chovnou a exteriérovou hodnotu, právě tak, jako pro podvyživené, rachitické a z jiných důvodů špatně rostlé psy, kteří byli z exteriéru oceněni horší známkou než "velmi dobrý", nebo mají chybný chrup.

Osvědčení o ochranářském výcviku chovných jedinců je žádoucí. Aby byl zacován princip chovu upotřebitelných psů, je třeba si před zamýšleným krytím obstarat souhlas Klubu chovatelů výmarských ohařů, jako jediné rozhodující instituce, jejíž předsednictvo dbá o dodržování stanovených směrnic, povoluje výjimky a vydává nové směrnice pro chov.

PLEMENNÉ ZNAKY :

Všeobecný vzhled:
Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes.
Výška v kohoutku:
Psi 59-70cm, feny 57-65cm. Účelný pracovní typ, vzhledný, šlachovitý se silným svalstvem. Samčí typ psa a samičí typ feny musí být jednoznačně výrazný.
Barva:
Stříbrná nebo myší šeď včetně přechodů mezi těmito zabarveními. Hlava a závěs většinou poněkud světlejší.Bílé znaky se připouštějí jen v nepatrné míře na předhrudí a na prstech. Často po délce hřbetu se táhne užší, nebo širší "úhoří pruh". Pálení je nepřípustné.
Osrstění:
a) krátká jemná, krátká tuhá
Velmi krátké (v porovnání s většinou srovnatelných ras delší a hustší) hladce přiléhající pesíky bez nebo s řidší podsadou.
b) krátkosrstí s delší srstí (Stockhaar)
Středně dlouhé, husté, rovné, hladce přiléhající pesíky s hustou podsadou na zadní části běhů úměrně vytvořené praporce.
c) dlouhosrstí
Měkké, dlouhé pesíky s podsadou, nebo bez podsady. Hladce přiléhající nebo zvlněné. Srst na koncích závěsů může být sametová, u nasazení závěsu dlouze přepadající. Odpovídající délka osrstění na hřbetě a bocích je 3 až 5 cm - pod krkem, na předhrudí a na břiše většinou delší na zadní straně běhů dobré praporce zkracují se směrem dolů. Prut s dobrou vlajkou, meziprstí osrstěné, na hlavě srst kratší. (Konečná podoba srsti se často projeví až po druhém roku věku.)
Hlava:
Úměrně dlouhá v souladu s velikostí. U psa širší než u feny, ale u obou musí být zachován poměr šířky hlavy mezi závěsy k délce hlavy. Od špičky nosu k čelnímu sklonu poněkud delší, než odtud k týlnímu hrbolu. Uprostřed čela rýha, týlní hrbol mírně nebo úměrně vystupující. Za očima dobře zřetelná jařmová kost. Morda dlouhá a zejména u psů silná. Z profilu působí téměř hranatě. Začátek mordy a partie trháků přibližně stejně široké. Silný a bezchybný skus. Nosní hřbet rovný, často poněkud klenutý. Nesmí být prohnutý směrem dolů. Velmi nepatrný čelní sklon-stop. Úměrně převislé pysky masové barvy, právě tak jako patro. Malý záhyb za koutky mordy. Líce svalnaté a výrazné. "Suchá hlava".
Závěs:
Široký a poměrně dlouhý, dosahující asi ke koutkům mordy, špičky zaoblené, vysoko a úzce nasazený.Při zbystření pozornosti lehce pootočen dopředu se záhyby. Nos:
Tmavě masové barvy, směrem dozadu přecházející do šedi. Přesahuje dolní čelist.
Oko:
Jantarové barvy tmavé až světlé, inteligentního výrazu, u štěňat modré. Kulaté, mírně šikmo položené.
Krk:
Ušlechtile působící a nesený, svalnatý, téměř kulatý, ne příliš krátký. Rozšiřuje se k plecím a harmonicky přechází do předhrudí a hřbetu. Bez laloku, kůže na hrdle není příliš volná.
Trup:
Dobře stavěný a osvalený. Délka trupu k výšce v kohoutku přibližně v poměru 12:11
Hrudník:
Silný, ne přesmíru široký, s dostatečnou hloubkou a délkou, dosahuje téměř k lokti. Vyvinutý v rámci úměrnosti (ne sudovitý), s dlouhými žebry.
Hřbet:
Poněkud delší hřbet ale bez pronešení, vzadu nepřestavěný a v předu nikoliv strmí, jinak ale pevný a svalnatý, není z hlediska plemene chybou.
Prut:
Zkracuje se (v souladu se zákonem o ochraně zvířat) ve staří jednoho až dvou dnů u krátkosrstých a krátkosrstých výmaránů s delší srstí (Stockhaar) o 4 až 4,5cm. U dlouhosrstých výmaránů je třeba odstranit dva až tři obratle (odpovídá délce vrbové kočičky). Prut je nesen níže pod hřbetní linií než u ostatních srovnatelných plemen a připomíná původní svislou polohu nesení prutu.
Lopatky:
Dobře zaúhlené, dlouhé, šikmo a dobře přiléhající, spojené silným svalstvem.
Běhy:
Všeobecně vysoké, ne příliš široce postavené, šlachovité a rovné. Lopatka dobře zaúhlená a dostatečně dlouhá a silná. Poměr délky od lokte k zápěstí a od lokte ke kohoutku přibližně 1:1. Loket nesmí být vybočen, ani vbočen, ale volně a rovně postaven. Přední končetiny dobře zasazeny ve výši středu hrudníku a navzájem rovnoběžné. Zadní končetiny od kyčle k hleznu dlouhé. Kyčelní, kolenní a hlezenní klouby dobře zaúhlené, tj. stehno kratší než lýtko. U hlezenních méně než u kyčelních a kolenních kloubů. Běhy opět rovnoběžně postavené, šlachovité a osvalené, nevybočující, ani nevbočující. Kosti tvoří kolmici, která v bězích bez námahy a hladce spolupůsobí. Zadní a přední běhy zřetelně rovnoběžně nasazeny. V klusu zůstává hřbet rovný.
Tlapky a záprstí:
Uzavřené a silné bez paspárků. Postaveny rovně k ose trupu. Prsty jsou klenuté, delší střední prsty nejsou na závadu. Drápy jsou světle až tmavošedé. Záprstí je rovně nasazeno.  

DODATEK KE STANDARDU
Kromě všeobecně používaných poznatků pro exteriérové hodnocení (např. že spolehlivě posuzovat psy lze jen v pohybu, vzhledem k tomu, že dobře stavěný pes si ve stoji vždy snaží nějak pohovět, sednout, nebo lehnout, nebo při stání nežádoucně změní držení těla) a proto nemůže být úlohou rozhodčího "konečně najít na psu chybu". Kromě diskvalifikačních chyb lze při výskytu ostatních chyb podle míry a počtu jejich výskytu hodnotit až známkou "nedostatečný".

Diskvalifikační chyby:
(Absolutně v rozporu s plemennými znaky, podporující zachování čistoty plemene, z toho důvodu hodnotit exteriér jako "nedostatečný" )
- jiná barva než šedé odstíny
- hnědé pálení
- barva oka jiná než jantarová
- příliš šikmo posazené oko
- otevřené oko s vychlípeným víčkem
- výrazný stop
- hlava netypická pro výmarského ohaře
- dolů prohnutý hřbet nosu
- nedostatečné osrstění, zvláště na břiše (výjimka fena s vrhem nebo po právě odstavených štěňatech)
- psi u nichž nejsou viditelná obě varlata
- slabí, obzvlášť plaší a bázlivý psi
- psi nad a pod výšku určenou standardem
- churavý a rachitičtí psi
- psi s hrubými vadami chrupu, zvláště s podkusem a předkusem
- růžově zbarvený nos
- psi, kteří se nenacházejí ve výstavní kondici

Hrubé chyby:
(Opravňující k ocenění od "dostatečný" včetně do "nedostatečný" )
- chybí více než dva premoláry
- chybné běhy, také vadný pohyb vpřed (Vortritt, Vorschub)
- otevřené tlapky
- nasazení záprstí není rovné
- špatné zaúhlení vpředu a vzadu
- vadné hlezno
- paspárky
- silně pronesený nebo "kapří" hřbet
- silně přestavěný pse (jen známka nedostatečný")
- příliš krátká nebo špičatá morda (podle výskytu se hodnotí až známkou "nedostatečný")
- příliš silně vyvinuté pysky
- příliš krátký závěs
- psi neodpovídající typu pohlaví
- nezřetelný týlní hrbol
- záhyby volné kůže na šíji
- nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku
- lomený prut, nejde-li o získanou vlastnost (jinak vadný)
- příliš vysoko nasazený prut
- červenožluté pálení
- nepřiléhavá srst a chybějící podsada u psa s delší krátkou srstí Stockhaar (výjimka praporce na bězích)

Chyby:
(Ocenění od "dobrý" včetně až "nedostatečný" )
- nedostatečné osvalení
- vadný chrup
- příliš volná kůže na hrdle
- sudovitý a kravský postoj zadních končetin (podle míry lze hodnotit až jako hrubou chybu)
- příliš široký nebo úzký postoj zadních končetin (úzký postoj však nikoliv způsobený úzkým hrudníkem), lze hodnotit až jako hrubou vadu
- poněkud pronesený nebo kapří hřbet 
- mírně přestavěný pes
- lokty nesměřující rovně dozadu
- příliš strmé nebo volné lopatky
- nedostatečný kohoutek
- tlapky sbíhavé nebo rozbíhavé (francouzský postoj)
- příliš dlouhý trup
- nezdvižený prut při vzrušení
- kadeřavá srst u dlouhosrstých výmaranů
- nepatrná vlajka u dlouhosrstých výmaranů

Nepatrné chyby:
- příliš krátké nebo dlouhé zkrácení prutu

PODMÍNKY CHOVNOSTI
Krátkosrstí

- pes:  výstavní ocenění-výborný + lovecké zkoužky-PZ 1.cena+LZ
          výstavní ocenění-velmi dobrý + lovecké zkoužky-VZ  
- fena: výstavní ocenění-velmi dobrý + lovecké zkoužky-PZ l.cena

Dlouhosrstí

- pes:  výstavní ocenění-velmi dobrý + lovecké zkoužky-PZ 2.cena
- fena: výstavní ocenění-velmi dobrý + lovecké zkoužky-PZ 2.cena

Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí chovní jedinci musí mít plnochrupost, povinný svod a podmínkou je RTG na dysplazii.(RTG již nepovinný, vyjma importovaných jedinců)